Garage

Garageportar i garagelängorna
Nu (2018) har alla i garagelängorna nya garageportar.
Om du har automatisk öppning/stängning, tänk på att du är ansvarig: ha uppsikt över dörren vid stängning/öppning dels för att säkerställa att dörren stängs ordentligt, men också för att se till att ingen bil eller gående skadas av dörren. 

Det är allas ansvar att se till att garageportarna är stängda och låsta. Vi har tidigare haft inbrott i garagelängorna så detta är väldigt viktigt.

Även då detta är en gemensamhetsanläggning så är varje fastighetsägare ansvarig för nycklar och att låset hålls i trim. Detsamma gäller för de som har automatisk stängning/låsning.

Gemensamt förråd i garage
Ett gemensamt förråd finns i ena garagelängan.
I detta förråd finns stegar och skottkärra för utlåning till boende i området.
Dessutom finns åkgräsklippare och motorgräsklippare.
Åkgräsklipparen körs av utsedda personer. Underhållet sköts av gräsklippningsansvarige.
Nyckel till förrådet finns hos all styrelseledamöter.