Radhus

Mazurkans radhus

Tre radhuslängor hör till Mazurkans samfällighet.
För dessa längor är flera delar gemensamt, såsom:

  • garagelängor inklusive garageportar och elförsörjning
  • vattenledningar och avlopp och allt som ligger under bottenplattan på radhusen
  • hängrännor och stuprör
  • kallvatten

För underhåll av ovanstående görs en underhållsplan som presenteras för fastighetsägarna och uppdateras vid behov.
Tänk på att om du vill tillföra något i dessa gemensamhetsutrymmen så måste styrelsen kontaktas för godkännande först. Ett exempel är utrustning för elbil i garagelängan.

Följande radhusmöten har vi haft de senaste åren: