Avgifter

Kassören skickar ut fakturor varje kvartal via mail. Om man istället vill ha månadsbetalning, kontakta kassören för att få månadsfakturor.
Vid utebliven betalning skickas påminnelse, kommer fortfarande inte någon betalning så lämnas ärendet över till Kronofogdemyndigheten.

Samfällighetsavgiften

Pengarna från medlemmarna i form av avgift per kvartal går till samfällighetens gemensamhetsanläggningar:

  • Underhåll av vägar (snöröjning, sandning, sopning)
  • Underhåll av parkeringsplatser
  • Underhåll/skötsel av lekparken och planteringar
  • Centralantenn
  • Städning av samfällighetens gemensamma ytor
  • Underhåll av garagelängor, el och belysning (gäller endast radhusen)
  • Vatten (gäller endast radhusen)

Varje år på Årsmötet presenterar styrelsen ett budgetförslag för kommande period samt redovisar utfallet för den gångna perioden (samfälligheten har ett redovisningsår som börjar 1 januari och slutar 31 december, dvs kalenderår). Om man missat årsmötet kan man be att få resultat och budget från kassören. Budget, utdebitering beslutas på Årsstämman baserat på debiteringslängden.

Avgifter 2024

Vid årsstämman 2024 fastslog stämman en avgift på
900 :-/kvartal och parhus
2650:-/kvartal och radhus
betalningsdatum är 30/6, 30/9 och 31/12, för 2023 31/3.