Avflyttning/Nyinflyttad

Flytt

När du flyttar, tänk på att skicka ett mail till styrelseordföranden med följande information:

  • säljare, fastighetsbeteckning
  • ny(a) ägare med namn, telefonnummer och mailadress

Lämna över garagenyckel och parkeringstillstånd. Om något saknas kommer en avgift att tas ut av säljaren som motsvarar kostnaden för att skaffa nytt.
Se till att reglera kvartalsavgifter, säljaren är ansvarig tills tillträdesdatum.
Informera om dessa webbsidor till köparen.

Nyinflyttad

Se ovanstående och säkerställ att ovanstående är gjort.

Läs gärna vad det innebär att bo i en samfällighet i Dokument.