Fiber

Under 2014 installerades fiber på samfällighetens mark.
Alla som ville fick på egen bekostnad ta del av erbjudandet från Svensk Infrastruktur som byggde nätet. Alltså, det var upp till varje fastighet att ansluta sig till fibernätet.

För fastighet som idag inte har fiber, men vill installera, så får man kontakta Svensk Infrastruktur

Om du som har fiber behöver gräva på din tomt, för exempelvis buskar eller träd, måste man vara säker på att inte gräva där fibern är nedlagd. Tomten har även andra ledningar nergrävda för el och telefoni.
Använd http://ledningskollen.se för att begära information om hur ledningar är dragna på din tomt.

Tjänsteleverantörer
Val av tjänsteleverantör och beställning av utbud är varje fastighetsägares eget ansvar.
Efter driftsättning av fibern i maj 2014 erbjöds alla ett 3-årigt avtal för bredband med Alltele.

I maj 2018 går nuvarande avtal ut för de flesta.
I facebookgruppen ”Boende i Brunna” brukar information komma upp om eventuell gemensam (och kanske billigare) upphandling för nästkommande år.