Sophantering

Vi sopsorterar vårt avfall.
För att se vad som kan slängas som matavfall och för att få reda på var nya avfallspåsar finns, se Frågor och svar hos kommunen: http://www.upplands-bro.se/bo-bygga–miljo/hantera-avfall-och-sortera/hushallsavfall/matavfall/fragor-och-svar-om-matavfallsinsamling.html

Sophämtning sker på måndagar udda veckor.
För radhusen gäller att mittenlängans hushåll ska ställa upp sina sopkärl mellan längorna vid parkeringen.

Grovsopor

Kretsloppscentralen  ligger nära, i Brunna industriområde.
Läs mer och hitta dit genom att läsa: http://www.upplands-bro.se/bo-bygga–miljo/hantera-avfall-och-sortera.html