Grannsamverkan

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). För mer information, Upplands-Bro Kommun

Vi har en person i samfälligheten som är med och kör grannstödsbilen som kommunen tillhandahåller.

Med jämna mellanrum skickar kommunens trygghetssamordnare, Björn Svensson ut information:

190516: Grannsamverkansbrev mars o april Upplands-Bro
190304: Grannsamverkansbrev januari och februari Upplandsbro
190109: Grannsamverkansinfo 2018
181205: Julbrev
181101: Grannsamverkansinfo Upplands-Bro nov

180904: Grannstödsbrev juli o augusti Upplands-brodocx
180706: 
Grannsamverkansbrev maj o Juni för Kungsängen och Bro
180620: 
Grannstödsbrev sommarbrev 18.UPB
180202
Trygghetsinventering Kungsängen

171912:
Hej.
Det senaste kvartalet ser vi förvisso en minskning av inbrott i bostäder i kommunen totalt, vilket är glädjande.
De inbrott som noterats är i Kungsängen och i Brunna.  (10 resp 4 st.) Inbrotten har ägt rum dagtid.
I Brunna ser vi en koncentration av angreppen till Norra Brunna. Om observationer görs av företeelser som kan sättas i samband med inbrotts avsikter:

 RING GRANNSTÖD DAGTID! 09.30-15.00 PÅ TEL 073-961 65 30.(Bemanningen kan variera mellan jul och nyår)
Grannstöd står i direktkontakt med polis.
Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite.
Med tillönskning om en
God Jul & Gott nytt år!
Björn Svensson
Trygghetssamordnare