Dokument

Vill du veta mer om vad det innebär att bo i en samfällighet, läs följande:

 Höstmöte Mazurkan presentation 20161108
pdf-iconHöstmöte Mazurkan 20161108

Vill du påverka med en motion på Årsstämman. Använd denna mall med information:

  Motion – mall

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse Mazurkan 2019

Verksamhetsberättelse Mazurkan 2018

Verksamhetsberättelse Mazurkan 2017

Verksamhetsberättelse Mazurkan 2016

Verksamhetsberättelse Mazurkan 2015