Stämmoprotokoll

Här kommer protokoll från Årsstämmor och Extrastämmor att finnas.

Årsmöte Mazurkan 20190502

Årmsöte Mazurkan 20180425

Årsmöte Mazurkan 20170427

Extrastämma 20161108

Årmsöte Mazurkan 20160428